Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne: 4.46 gwiazdek na podstawie 26 opinii

Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne:

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Obwód dowolnej figury to suma długości jego wszystkich boków.

Obwód trójkąta:

Obwód równoległoboku:

 Obwód trójkąta równoramiennego:

 Obwód trapezu:

____________________________________________________

Pole powierzchni trójkąta to połowa iloczynu długości jego podstawy i długości prostopadłej do niej wysokości tego trójkąta.

Pole powierzchni tego trójkąta:

 

Pole powierzchni równoległoboku jest równe iloczynowi długości jednej z jego podstaw i długości wysokości prostopadłęj do tej podstawy.

Pole powierzchni równoległoboku:

 

Pole powierzchni trójkąta to połowa iloczynu długości jego podstawy i długości prostopadłej do niej wysokości tego trójkąta.

Pole powierzchni trójkąta:

 

Pole powierzchni trapezu to połowa iloczynu sumy długości podstaw i długości wysokości.

Pole powierzchni trapezu: