Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Uzupełnij: 9 landrynek i 4 landrynki to razem

1 Premium
Kopiuj link
To rozwiązanie również znajduje się na naszej stronie!

uzyskaj dostęp do tego oraz setek innych zadań, które dla Was rozwiązaliśmy

Lub wykup to zadanie

Uzupełnij tabelkę. Liczba dziewcząt w klasie (...)

2 Premium
Kopiuj link
To rozwiązanie również znajduje się na naszej stronie!

uzyskaj dostęp do tego oraz setek innych zadań, które dla Was rozwiązaliśmy

Lub wykup to zadanie

Uzupełnij: a) 6 bombonierek po 14 czekoladek to razem ...czekoladek.

3 Zadanie
Kopiuj link
Oceń to zadanie

Aby obliczyć ilość czekoladek we wszystkich bombonierkach należy obliczyć iloczyn ilości bombonierek i ilości zawartych w nich czekoladek.

Iloczyn jest wynikiem działania mnożenia.

Iloczyn liczby 6 i liczby 14 to 

Iloczyn liczby 6 i liczby x to

Iloczyn liczby y i liczby 14 to

Warto wiedzieć:

W algebrze przyjmuje się zapisywać najpierw liczbę, a potem literę kiedy mamy do czynienia z iloczynem. W zapisie takim możemy także opuścić znak mnożenia. Poniższe zapisy są równoważne:

Przyjętym standartem zapisu mnożenia liczby y i liczby 15 jest 15y.

 

Zapisz zgodnie z podpisami: Suma liczb m i n (...) 4.32 gwiazdek na podstawie 25 opinii

Zapisz zgodnie z podpisami: Suma liczb m i n (...)

4 Premium
Kopiuj link
To rozwiązanie również znajduje się na naszej stronie!

uzyskaj dostęp do tego oraz setek innych zadań, które dla Was rozwiązaliśmy

Lub wykup to zadanie

Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne:

5 Zadanie
Kopiuj link
Oceń to zadanie

Obwód dowolnej figury to suma długości jego wszystkich boków.

Obwód trójkąta:

Obwód równoległoboku:

 Obwód trójkąta równoramiennego:

 Obwód trapezu:

____________________________________________________

Pole powierzchni trójkąta to połowa iloczynu długości jego podstawy i długości prostopadłej do niej wysokości tego trójkąta.

Pole powierzchni tego trójkąta:

 

Pole powierzchni równoległoboku jest równe iloczynowi długości jednej z jego podstaw i długości wysokości prostopadłęj do tej podstawy.

Pole powierzchni równoległoboku:

 

Pole powierzchni trójkąta to połowa iloczynu długości jego podstawy i długości prostopadłej do niej wysokości tego trójkąta.

Pole powierzchni trójkąta:

 

Pole powierzchni trapezu to połowa iloczynu sumy długości podstaw i długości wysokości.

Pole powierzchni trapezu: