Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Uzupełnij tabelkę: a, liczba przeciwna do liczby a

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Liczba przeciwna do danej liczby, to taka, która różni się znakiem - liczba ujemna zmienia się w dodatnią, a dodatnia w ujemną. 

Liczba odwrotna do danej liczby to taka, która "wykonuje salto" - licznik staje się mianownikiem, a mianownik licznikiem (znak się nie zmienia!)

Wartość bezwzględna z liczby to jej odległość od 0 na osi liczbowej - dla liczb dodatnich wartość bezwzględna nic nie robi, a dla liczb ujemnych "zjada" minus. 

 

             
liczba przeciwna do liczby a   `6`   `-2 1/3`   `0,5`   `1`   `-1`  
odwrotność liczby a `1/25`   `-1/6`   `3/7`   `-2/1=-2`   `-1`   `1`  
 wartość bezwzględna liczby a `25`   `6`   `2 1/3`    `0,5`   `1`   `1`