Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010
Uzupełnij wyciąg z konta bankowego firmy ATEST 4.21 gwiazdek na podstawie 28 opinii

Uzupełnij wyciąg z konta bankowego firmy ATEST

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Najpierw dodajmy wszystkie dodatnie (wpływy):

  Thumb 10s30

 

 

Teraz dodajmy wszystkie ujemne (wypłaty): 

  Thumb 10bs30

 

Obliczamy saldo końcowe odejmując wypłaty (-) od wpłat (+): 

  

  Thumb 10cs30

 

Odpowiedź: Saldo końcowe wynosi -35 200 zł.