Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Uzupełnij: ...% to połowa, ...% to trzy czwarte 4.33 gwiazdek na podstawie 15 opinii

Uzupełnij: ...% to połowa, ...% to trzy czwarte

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Aby rozwiązać zadanie należy zapisy słowne wyrazić jako ułamki zwykłe i zamienić na procenty.

połowa to   

trzy czwarte to   

jedna piąta to   

ćwierć to inaczej jedna czwarta, czyli   

Jedna dziesiąta to 0,1=0,10 czyli dziesięć setnych, czyli   

Odpowiedź: