Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

a)   

     

      `-17 < - 14`

      `-2 gt`   `-2 2/3`

 

b)   `-0,9 gt - 1`  

        `-0,4 > -0,6`  

        `-1,6 =`   `-1 3/5( = -1 6/10=1,6 )`    

       `-7,8 < - 7,79`  

c) 

     `-1/4 > - 1/2`  

     `2 1/5 > -11/5(=-2 1/5)`  
Po lewej stronie nierówności mamy liczbę DODATNIĄ. Po prawej stronie nierówności jest liczba UJEMNA. 
Znak nierówności został wstawiony poprawnie. 

     `-7/10 < - 7/11`

     `-5 3/5 > -5 7/8`