Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2010

Wpisz w miejsce kropek takie liczby, aby nierówności były prawdziwe

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie