Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne część II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
W radzie pewnej gminy, liczącej 30 radnych, dyskutowano nad uchwałą dotyczącą 4.55 gwiazdek na podstawie 20 opinii

W radzie pewnej gminy, liczącej 30 radnych, dyskutowano nad uchwałą dotyczącą

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

Za uchwałą było:

Przeciwko uchwale było:

Od głosu wstrzymało się: 

 

 

Odpowiedź: Przeciw uchwale głosowało 3 radnych, za uchwałą było 18 radnych, a 9 osób wstrzymało się od głosu.