Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
W pewnym parlamencie zasiadają członkowie pięciu partii oraz grupa posłów 4.11 gwiazdek na podstawie 27 opinii

W pewnym parlamencie zasiadają członkowie pięciu partii oraz grupa posłów

4 Zadanie
5 Zadanie

a) Najliczniejsza jest partia Marzycieli, która ma  29% mandatów w parlamencie.

 

 

b) Optymiści mają 14% mandatów, Marzyciele mają 29% mandatów.

Koalicja Optymistów z Marzycielami miałaby w sumie mandatów.c) Marzyciele mają 29% mandatów, Zatroskani mają 20% mandatów.

Koalicja Marzycieli z Zatroskanymi miałaby w sumie   mandatów.

Pesymiści mają 15% mandatów, Realiści mają 11% mandatów.

Koalicja Pesymistów z Realistami miałaby w sumie mandatów.

Zatem koalicja Marzycieli z Zatroskanymi byłaby silniejsza (49%) niż koalicja Pesymistów z Realistami (26%).d) Marzyciele mają 29% mandatów.

Realiści mają 11% mandatów, Pesymisci mają 15% mandatów, Klub bezpartyjnych ma 11% mandatów.

Zatem koalicja Realistów z Pesymistami i Klubem Bezpartyjnych miałaby w sumie mandatów.

Stąd koalicja Realistów  z Pesymistami i Klubem bezpartyjnych miałaby więcej mandatów (37%) niż partia Marzycieli (29%).e) Marzyciele mają 29% mandatów, Realiści mają 11% mandatów,  Klub bezpartyjnych ma 11% mandatów.

Koalicja Marzycieli z Realistami i Klubem Bezpartyjnych miałaby w sumie mandatów.