Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSIP
Rok wydania: 2011
Objętość sześcianu o krawędzi 5 cm jest równa 150 cm^3 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Objętość sześcianu o krawędzi 5 cm jest równa 150 cm^3

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

II. 

III. 

Objętość sześcianu o krawędzi 5 cm jest równa 150  .

FAŁSZ

Objętość prostopadłościanu o wymiarach 1,5 m, 2 dm,  cm jest równa 1 .

PRAWDA

Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 1,5 m i 2 m. Objętość graniastosłupa o takiej podstawie i wysokości 3 m jest równa 4,5 .

PRAWDA