Matematyka
 
Matematyka wokół nas 1. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 - ukr (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSIP
Rok wydania: 2011

Obwód równoległoboku wynosi 45 cm

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Wzór na obwód równoległoboku o bokach a i b:

O = 2a + 2b

Z drugiej strony wiemy, że a : b = 2 : 3. Oznacza to, że  . Lub też inaczej:   . Możemy zatem obwód zapisać jako:

O = 3b + 2b

O = 5b

Obwód wynosi 45cm, czyli 5b = 45. Krótszy bok równoległoboku wynosi b = 9 cm. Dłuższy bok równoległoboku wynosi a = 13,5 cm.