Matematyka
 
Matematyka wokół nas 1. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 - ukr (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSIP
Rok wydania: 2011

Długości boków trójkąta równoramiennego wyrażone w centymetrach są liczbami całkowitymi

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

x - długość podstawy trójkąta

x - 4 - długość ramienia trójkąta

Muszą być spełnione jednocześnie dwie nierówności trójkąta:

I. x + (x - 4) > x - 4

II. (x - 4) + (x - 4) > x

Nierówność I dotyczy jednego, jak i drugiego ramienia trójkąta.

I. 

 

II. 

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą układ tych dwóch nierówności jest 9.  

Odpowiedź:

Szukana długość podstawy trójkąta jest równa 9 cm.