Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSIP
Rok wydania: 2011

Wskaż wszystkie wyrażenia równe wyrażeniu 3,2x + 4,8y

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

A. 0,4(8x + 12y) = 3,2x + 4,8y

B. 2(1,6x + 4,8y) = 3,2x + 9,6y

C. 1,6(2x + 3y) = 3,2x + 4,8y

D. 1,6(2x + 4,8y) = 3,2x + 7,68y

E. 8(0,4x + 0,6y) = 3,2x + 4,8y

Odpowiedź:

Prawdziwe są odpowiedzi A, C i E.