Chemia
 
Chemia Nowej Ery 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2010
Wśród kwasów o podanych wzorach: HCl, H2S 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Kwasy, które w czasie dysocjacji odczepiają jeden kation wodorowy nazywamy jednoprotonowymi. Kwasy posiadające w cząsteczkach więcej niż jeden atom wodoru nazywamu: dwuprotonowymi- odczepiają dwa kationy wodorowe, trójprotonowymi- odczepiają trzy kationy wodorowe

Wieloprotonowe kwasy dysocjują stopniowo

W pierwszym etapie następuje odłączenie 1 kationu wodoru- dysocjacja pierwszego stopnia, w nastepnym etapie zachodzi odłączenie kolejnego kationu wodoru i tak do momentu, gdy wszystkie jony zdysocjują np:

I stopień dysocjacji:

II stopień dysocjacji:

    

1 anion wodorosiarczanowy(VI) dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion siarczanowy(VI)

Na pierwszym stopniu dysocjacji cząsteczki dysocjują najmocniej, a na kolejnych co raz słabiej.

Dysocjacji stopniowej mogą ulegać tylko te kwasy, które w swoich cząsteczkach zawierają więcej niż jeden proton.