Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Ojciec podzielił ziemię pomiędzy trzech synów. Pierwszemu dał 1/3 majątku i 1 ha, 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii

x - majątek ojca

 - ziemia pierwszego syna

 - ziemia drugiego syna

  - ziemia trzeciego syna

Z warunków zadania ułóżmy równanie:

 

12 ha - majątek ojca

 ha - ziemia pierwszego syna

 ha - ziemia drugiego syna

 ha - ziemia trzeciego syna