Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Kula ma objętość 36πcm³. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Z wzoru na objętość kuli policzymy promień:

`r^3=36Pi*3/4*1/Pi=27`

`r=3cm`

A. Powierzchnia kuli wynosi  `36Picm^2` .

`P_p=4Pir^2=4Pi*9=36Picm^2`

B. Pole koła wielkiego kuli jest równe  `9Picm^2`

`P=Pi*r^2=9Picm^2`

C. Objętość kuli o promieniu trzy razy krótszym jest równa  `4/3Picm^3`

`V=4/3Pi*(1/3r)^3=4/3Picm^3`

D. Objętość kuli o promieniu o 4 cm dłuższym wynosi  `343/3Picm^3`

`V=4/3Pi*(r+4)^3=4/3Pi*7^3=243*4/3Pi=324Picm^3`

Odpowiedź:

Prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.