Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
W trapezie równoramiennym ABCD, w którym |AB|=12cm, |CD|=8cm, |AD|=6cm 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W trapezie równoramiennym ABCD, w którym |AB|=12cm, |CD|=8cm, |AD|=6cm

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Utwórzmy rysunek pomocniczy:

Wystarczy wykorzystać podobieństwo trójkątów prostokątnych o przeciwprostokątnych AD i DE. Trójkąt ADR ma długości boków:

 cm

 cm

 cm

W trójkącie DES znamy długość boku  , która wynosi 4 cm. Obliczmy skalę podobieństwa i długości pozostałych boków:

Długość odcinka AE wynosi:

Odległość punktu E od prostej AB to wysokość trapezu, czyli suma dwóch przyprostokątnych odpowiednich trójkątów: