Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Rzucamy dwukrotnie kostką czworościenną, której siatkę przedstawiono na rysunku. 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Rzucamy dwukrotnie kostką czworościenną, której siatkę przedstawiono na rysunku.

16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie

Zbiór zdarzeń elementarnych ma 16 elementów (po 4 elementy w dwóch rzutach, czyli  elementów). Zdarzenie otrzymania liczby dwucyfrowej podzielnej przez 3 (oznaczmy jako A) ma następujące elementy:

12

21

24

33

42

Łącznie jest to 5 elementów. Mamy zatem:

O tym czy liczba jest parzysta, czy nie, decyduje ostatnia cyfra. Mamy tutaj 4 możliwości: 1, 2, 3, 4. Mamy zatem 2 możliwości z 4 wylosowania liczby parzystej i 2 możliwości z 4 wylosowania liczby nieparzystej. Łącznie w skali zadania jest to odpowiednio 8 liczb na 16 w każdym przypadku. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby nieparzystej jest zatem takie same jak prawdopodobieństwo wylosowania liczby parzystej.

I. Możemy otrzymać 16 różnych liczb dwucyfrowych.

Prawda

II. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby dwucyfrowej podzielnej przez 3 jest równe  .

Fałsz

III. Otrzymanie liczby parzystej jest tak samo prawdopodobne jak otrzymanie liczby nieparzystej

Prawda