Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Pierwszy uczestnik wylosował pytainie dotyczące programu Word. Czy podane zdania są prawdziwe.

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie

Zbiór zdarzeń elementarnych    zawierał 10 elementów (pytań). Prawdopodobieństwa wyciągnięcia pytania dotyczącego Excel/Word były wówczas równe i wynosiły  . Wylosowanie pytania dotyczącego Word zmieniło te prawdopodobieństwa, ponieważ teraz mamy tylko 9 elemenetów w zbiorze  , w tym 5 pytań z Excela i 4 z Worda. Prawdopodobieństwa wynoszą odpowiednio (W - Word, E - Excel):

Mamy zatem:

 

I. Prawdopdoobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania dotyczącego programu Word zmalało.

Tak

II. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania dotyczącego programu Excel wzrosło.

Tak

III. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania dotyczącego programu Excel nie zmieniło się.

Nie