Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Wykaż, że suma długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego równa jest sumie średnic okręgu

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Narysujmy rysunek pomocniczy i przyjmijmy następujące oznaczenia:

Niech R będzie długością promienia okręgu opisanego na trójkącie, a r długością promienia okręgu wpisanego w trójkąt.

Mamy zatem:

 

Suma średnic obydwu okręgów wynosi:

Suma średnic okręgów jest zatem sumą długości obydwu przyprostokątnych trójkąta.