Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Ponumeruj poniższe czynności od 1 do 5 według kolejności prowadzącej do skonstruowania kwadratu o przekątnej długości c 4.8 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Ponumeruj poniższe czynności od 1 do 5 według kolejności prowadzącej do skonstruowania kwadratu o przekątnej długości c

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

3 Kreślimy okrąg o środku w punkcie S i promieniu równym |SA| = |SC|

4 Okrąg ten przecina symetralną odcinka C w dwóch punktach, które oznaczamy B i D

2 Konstruujemy symetralną odcinka AC; punkt przecięcia symetralnej i odcinka oznaczamy S

5 Rysujemy odcinki AB, BC, CD i DA

1 Rysujemy odcinek AC o długości c