Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Długość boku kwadratu ABCD jest równa a. Na bokach tego kwadratu wyznaczono punkty K, L, M i N 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Długość boku kwadratu ABCD jest równa a. Na bokach tego kwadratu wyznaczono punkty K, L, M i N

7 Zadanie
9 Zadanie
18 Zadanie

I. Policzmy boki prostokąta:

Dłuższy bok (x):

 

Krótszy bok (y):

 

Pole prostokąta wynosi zatem:

Pole kwadratu wynosi natomiast:

II. Obwód prostokąta KLMN wynosi 

III. Długość przekątnej protokąta KLMN (z) policzymy z tw. Pitagorasa:

 

I. Stosunek pola prostokąta KLMN do pola kwadratu ABCD jest równy .

Fałsz

II. Wyrażenie algebraiczne   opisuje obwód prostokąta KLMN.

Prawda

III. Wyrażenie algebraiczne   opisuje długość przekątnej prostokąta KLMN.

Prawda