Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Z 75 sześcianów o krawędzi długości 1 Adam zbudował graniastosłup prawidłowy czworokątny,

16 Zadanie
17 Zadanie
8 Zadanie

Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma przy podstawie kwadrat. Skoro tak, to 75 sześcianików musi być podzielne przez kwadrat jakiejś liczby. Najbliższa taka możliwość to  . Otrzymujemy zatem graniastosłup, którego podstawa jest równa 5, a wysokość jest równa 3.

I. Trzy ściany niebieskie mogły mieć tylko sześciany na wierzchołkach. Ponieważ graniastosłup czworokątny ma osiem wierzchołków, takich sześcianów było 8.

II. Sześcianów z dwoma ścianami niebieskimi było 3 razy tyle ile krawędzi. Graniastosłup czworokątny ma 12 krawędzi, zatem tych sześcianów było 36.

Na jednej ścianie mamy  sześcianów z jedną ścianą niebieską. Na 6 ścianach tych sześcianów jest  .

III. Sześcianów, które nie miały żadnej niebieskiej ściany jest 

Z czterech sześcianów nie da się zbudować sześcianu.

 

I. Sześcianów z trzema ścianami niebieskimi było 8

Prawda

II. Sześcianów z dwoma ścianami niebieskimi było więcej niż sześcianów z jedną ścianą niebieską

Fałsz

III. Z sześcianów, które nie miały żadnej niebieskiej ściany, można zbudować sześcian.

Fałsz