Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Trójkąt równoboczny ABC przekształcono symetrycznie względem punktu S 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Trójkąt równoboczny ABC przekształcono symetrycznie względem punktu S

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

I. Sześciokąt KLMNOP jest foremny.

Prawda

II. Pole sześciokąta KLMNOP stanowi   pola trójkąta ABC

Prawda (sześciokąt o boku a składa się z 6 trójkątów równobocznych o boku a, a trójkąt ABC ma dziewięć takich trójkątów)

III. Gwiazda sześcioramienna AKC'LBMA'NCOBP' ma pole dwa razy większe od pola trójkąta ABC.

Fałsz

IV. Suma pól trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach sześciokąta jest równa polu tego sześciokąta.

Prawda

V. Figura zbudowana z trójkąta ABC i trójkąta A'B'C' ma 6 osi symetrii.

Prawda