Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Zapisz sumę w postaci iloczynu 4.5 gwiazdek na podstawie 12 opinii

a) 

b)  `x^3+2x^2y+xy^2=x(x^2+2xy+y^2)=x(x+y)^2`

c)  `18u-12u^2+2u^3=2u(9-6u+u^2)=2u(3-u)^2`

d)  `9x^3y-25xy^3=xy(9x^2-25y^2)=xy(3x-5y)(3x+5y)`

e)  `32p^3a-98pa^3=2pa(16p^2-49a^2)=2pa(4p-7a)(4p+7a)`

f)  `192px^3-108p^3x=3px(64x^2-36p^2)=3px(8x-6p)(8x+6p)`