Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Równoległobok o bokach 8 cm i 4 cm oraz kącie ostrym równym 30° obrócono wokół dłuższego boku 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Równoległobok o bokach 8 cm i 4 cm oraz kącie ostrym równym 30° obrócono wokół dłuższego boku

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Bryła ta składa się ze stożka oraz walca, w którym został wykrojony stożek. Promień stożka będzie równy krótszej wysokości równoległoboku. Wysokość równoległoboku wraz z krótszym bokiem 4cm i częścią dłuższego boku tworzy trójkąt prostokątny o kątach 30° i 60°. Wysokość wynosi zatem  . Jest to jednocześnie długość promienia stożka. Druga z przyprostokątnych jest równa  . Objętość bryły jest objętością walca o promieniu podstawy 2 cm i wysokości 8 cm. Wynika to z tego, że stożek leżący na tym walcu jest taki sam, jak stożek wykrojony z walca z drugiej strony. Mamy zatem:

Pole powierzchni składa się z dwóch powierzchni bocznych stożka o promieniu 2 cm, wysokości   i tworzącej 4 cm oraz z powierzchni bocznej walca o promieniu 2 cm i wysokości 8 cm. Pole powierzchni jest równe: