Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

a - długość krawędzi

 - długość krawędzi po zmniejszeniu długości trzykrotnie

Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego wynosi:

Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego po zmniejszeniu trzykrotnym długości krawędzi jest równe:

Pole powierzchni całkowitej zmniejszy się o: