Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Oś x układu współrzędnych jest osią symetrii trójkąta CKL, gdzie C = (3, 0), K = (-3, 4). 4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Oś x układu współrzędnych jest osią symetrii trójkąta CKL, gdzie C = (3, 0), K = (-3, 4).

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie

Trójkąt jest symetryczny względem osi OX. Punkt L jest zatem symetryczny wobec takiego punktu z dwóch pozostałych, którego współrzędna y nie jest zerowa. Takim punktem jest punk K = (-3, 4). Punkt L wynosi zatem L = (-3, -4). Pole trójkąta jest równe:

gdzie   jest odległością odcinka KL od punktu C. W tym przypadku jest to wartość bezwzględna różnicy położenia odcinka i punktu po współrzędnej x (czyli   ).