Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

8 cm - długość krótszej podstawy

 - długość dłuższej podstawy

Krótsza przekątna o długości 10 cm wraz z krótszą podstawą i wysokością (h) tworzy trójkąt prostokątny. Z tw. Pitagorasa:

Pole trapezu wynosi:

Ramię (x) tworzy wraz z wysokością i różnicą długości podstaw (20-8=12cm) trójkąt prostokątny. Z tw. Pitagorasa:

Obwód wynosi: