Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Krótsza przekątna równoległoboku ma długość 6√6cm i tworzy z krótszym bokiem kąt 90° 4.37 gwiazdek na podstawie 8 opinii

5x - krótszy bok równoległoboku

7x - dłuższy bok równoległoboku

Z tw. Pitagorasa i warunków zadania mamy równanie:

Boki równoległoboku mają długość   i  . Obwód wynosi:

Pole jest równe dwukrotności pola trójkąta prostokątnego powstałego z przekątnej, krótszego boku i dłuższego boku: