Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Dłuższy bok równoległoboku jest dwa razy większy od krótszego boku 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

2x - dłuższy bok równoległoboku

x - krótszy bok równoległoboku

Wysokość równoległoboku wraz z krótszym bokiem i drugą przyprostokątną tworzy trójkąt prostokątny o kątach 60° i 30°. Oznaczmy zatem drugą przyprostokątną przez  . Z tw. Pitagorasa mamy:

Obwód równoległoboku wynosi:

Pole równoległoboku jest równe: