Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Obwód deltoidu wynosi 60 cm. Oblicz długości jego boków, jeżeli ich stosunek jest równy 3 : 7. 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

3x - długość krótszego boku deltoidu

7x - długość dłuższego boku deltoidu

Mamy:

Długości boków są równe odpowiednio:

  - krótszy bok deltoidu

 - dłuższy bok deltoidu