Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

 

Z tego wynika, że liczba - 2x - 21 musi być nieparzysta. Ponieważ od parzystej liczby (-2x) odejmujemy liczbę nieparzystą (-21), to wynikiem zawsze będzie liczba nieparzysta,zatem x może być więc dowolną liczbą.