Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Jakie liczby należy wpisać w puste pola... 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Jakie liczby należy wpisać w puste pola...

ćw E Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Kwadrat magiczny to taki kwadrat, w którym suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama. 


KWADRAT CZERWONY:

Obliczamy ile wynosi suma liczb w którymś z wierszy, kolumn lub na przekątnej.

Pierwszy wiersz:
 

Suma liczb w pierwszym wierszu wynosi 123.

Oznacza to, że suma liczb w każdym wierszu, kolumnie i na przekątnych wynosi 123.

Obliczamy jaką liczbę należy wpisać w drugim wierszu. 
 

W puste pole należy wpisać liczbę 43. 


KWADRAT ŻÓŁTY:

Obliczamy ile wynosi suma liczb w którymś z wierszy, kolumn lub na przekątnej.

Pierwszy wiersz:  
  

Suma liczb w pierwszym wierszu wynosi 205.

Oznacza to, że suma liczb w każdym wierszu, kolumnie i na przekątnych wynosi 205. 

Obliczamy jaką liczbę należy wpisać w piątym (ostatnim) wierszu. 
  

W puste pole należy wpisać liczbę  47. 

KWADRAT NIEBIESKI:

Obliczamy ile wynosi suma liczb w którymś z wierszy, kolumn lub na przekątnej.

Pierwszy wiersz:  
   

Suma liczb w pierwszym wierszu wynosi 287.

Oznacza to, że suma liczb w każdym wierszu, kolumnie i na przekątnych wynosi 287. 

Obliczamy jaką liczbę należy wpisać w siódmym (ostatnim) wierszu. 
   

W puste pole należy wpisać liczbę  20.