Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Trójkąt równoboczny przecięto prostą 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Trójkąt był równoboczny , więc kąt na dole po lewej stronie ma miarę 60°.

Obliczamy miarę kąta przyległego do kąta 140°
 


Obliczamy miarę kąta α- odejmujemy od sumy miar kątów w trójkącie (180°) znane kąty 60° i 40°

  

Odpowiedź: C