Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Przerysuj poniższą oś liczbową i wyznacz za pomocą 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przerysuj poniższą oś liczbową i wyznacz za pomocą

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
Zagadka Zadanie

Nalezy zmierzyć odcinek między 11 i 7 (o długości 11-7=4), a następnie ta samą roztwartością cyrkla 4 razy zakreślić łuki do przecięcia z osią zaczynając od punktu 11.

 

Ostatni wyznaczony punkt będzie miał współrzędną 27.

Uwaga: Nie zaznaczono początku początku osi współrzędnych.