Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Skonstruuj trapez równoramienny, którego podstawy mają długości a i b, a ramię ma długość c. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Skonstruuj trapez równoramienny, którego podstawy mają długości a i b, a ramię ma długość c.

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
Zagadka Zadanie

 

I Rysujemy dowolną prostą, odmierzamy długość odcinka a i odkładamy go na tą prostą

II Odkładamy długość odcinka b wewnątrz odcinka a na naszym rysunku, powstaje punkt E.

III Odmierzamy cyrklem długość odcinka c, z punktów A i E zakreślamy łuki o tej rozwartości, zaznaczamy jako D ich punkt przecięcia

IV Z punktu B zakreślamy łuk o rozwartości odcinka c, a z punktu D zakreślamy łuk o rozwartości odcinka b, ich miejsce przecięcia zaznaczamy i oznaczamy jako C.

V Łączymy punkty przecięcia.

 

Thumb trazep