Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Przeczytaj ciekawostkę. Korzystając z zadania 13., ustal, jaką miarę ma kąt wewnętrzny 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przeczytaj ciekawostkę. Korzystając z zadania 13., ustal, jaką miarę ma kąt wewnętrzny

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
Zagadka Zadanie

Obliczyliśmy w poprzednim zadaniu, że sumamiar kątów wewnętrznych pięciokąta wynosi 540° , a sześciokąta 720°.

Wszystkie kąty w wielokącie foremnym mają taką samą miarę, więc wystarczy podzielić sumę miar przez liczbę kątów w wielokącie:

pięciokąt:    

sześciokąt: