Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Znajdź miary kątów trójkąta BDE przedstawionego na rysunku obok 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Znajdź miary kątów trójkąta BDE przedstawionego na rysunku obok

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Z sumy miar kątów w trójkącie ACE

 
    --> Miara  jednego z dwóch kątów przy wierzchołku E

Z sumy miar kątów w trójkącie BCD
    (kąt CDB)
  --> Miara kąta BDE

Z sumy miar w trójkącie BDE:
   --> Miara kąta przy wierzchołku B

Odpowiedź: Trójkąt BDE ma następujące miary kątów : 30°, 90° , 60°