Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Proste a i b są równoległe. Jakie miary mają kąty 3.92 gwiazdek na podstawie 12 opinii

a)

 gdyż zaznaczony kąt    i kąt do niego przyległy tworzą razem kąt półpełny o mierze 

   ponieważ kąty   i   są wierzchołkowe

b)

   gdyż zaznaczony kąt o mierze   i kąt   są naprzemianległe

   ponieważ   i   są przyległe

c)

   gdyż zaznaczony kąt o mierze   i kąt   są naprzemianległe.

Powstały w wyniku przecięcia prostych trójkąt ma dwa kąty o miarach  , ponieważ są to kąty wierzchołkowe. Trzeci kątma miarę    ponieważ suma kątów wewnętrznych trójkąta wynosi