Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Narysuj na kartce w kratkę dowolny sześciokąt o obwodzie równym 20 cm

7 Zadanie
8 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie

Rysujemy dowolny sześciokąt, tak aby suma jego boków wynosiła łącznie 20 cm.

Przykład:

Thumb 11