Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Narysuj dwa kąty ostre alfa i beta oraz odcinek a 4.25 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Narysuj dwa kąty ostre alfa i beta oraz odcinek a

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
Super zagadka Zadanie

a.

1. Rysujemy dowolną prostą, na której zaznaczamy odcinek AC długości a

2. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku A równy 

3. Po drugiej stronie prostej narysowanej prostej konstruujemy kąt o wierzchołku A równy 

4. Te same kąty lecz naprzemianlegle konstruujemy przy wierzchołku C.

5. Ramiona kątów przedłużamy aż do przecięcia się prostych.

6. Punkty przecięcia tych prostych do wierzchołki równoległoboku

Thumb 4a

b.

1. Rysujemy dowolną prostą m, na której zaznaczamy odcinek AD długości a

2. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku A równy 

3. Ramie kąta przedłużamy tworzą prostą k

4. Konstruujemy przy ramieniu narysowanego kąta kolejny kąt  równy 

6. Ramie kąta przedłużamy, tworząc prostą l

7. Konstruujemy prostą równoległą do prostej l przechodzącą przez punkt D

8. Punkt jej przecięcia z prostą k to wierzchołek równoległoboku- oznaczamy jako C

9. Konstruujemy prostą równoległą do prostej m przechodzącą przez punkt C

10. Punkt przecięcia tej prostej z prostą l to wierzchołek B prostokąta.

11. Łączymy wierzchołki.

Thumb 4b

c.

1. Rysujemy dowolną prostą, na której zaznaczamy odcinek AC o długości a

2. Wyznaczamy środek odcinka AC w punkcie O

3. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku O, odkładając kąt beta, przedłużamy jego ramie tworząc drugą przekątną

4. W punktach C i A odkładamy kąt alpha, punkt przecięcia jego ramienia z przekątna wyznacza wierzchołek równoległoboku.

5. Łączymy wierzchołki

  Thumb 258frrgsg