Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Narysuj dowolne dwa odcinki a i b oraz dowolny kąt ostry alfa 4.23 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Narysuj dowolne dwa odcinki a i b oraz dowolny kąt ostry alfa

1 Zadanie

a.

1. Rysujemy dowolną prostą, na której zaznaczamy odcinek AB o długości a

2. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku A równy 

3. Na drugim ramieniu kąta odkładamy odcinek AD o długości B

4. Z punktu D kreślimy łuk o rozwartości cyrkla równej a, zaś z punktu B kreślimy łuk o rozwartości cyrkla równej b, tak aby dwa łuki się przecieły, dając punkt C

Thumb 1.257

b.

1. Rysujemy dowolną prostą, na któej zaznaczamy odcinek AB o długości a

2. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku A równy 

3. Na drugim ramieniu kąta odkładamy odcinek AD o długości a 

4. Z punktu D kreślimy łuk o rozwartości cyrkla równej a. Łuk o takiej samej rozwartości cyrkla kreślimy również z punktu B, tak aby dwa łuki się przecięły dając punkt C

Thumb 1b.257

c.

1. Rysujemy dowolną prostą, na której zaznaczamy odcinek BC o długości a

2. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku B równy  

3. Na drugim ramieniu kąta odkładamy odcinek AC o długości a

4. Punkty A i B łączymy, otrzymując podstawę trójkata równoramiennego

 

  Thumb nasakra