Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Korzystając z poniższej podziałki, skonstruuj dwie proste równoległe, które są od siebie oddalone o 3 cm

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
Super zagadka Zadanie

I Rysujemy dowolną prostą i konstruujemy do niej prostą prostopadłą

  • Wbijamy cyrkiel w prostą l w dowolnym punkcie A i zakreślamy łuki przecinające się z prostą po obu stronach
  • W miejscach przecięcia wbijamy cyrkiel i kreślimy łuki nad i pod prostą
  • Miejsce przecięcia łuków łączymy, przedłużając dalej prostą k

II Przenosimy z podziałki 3 cm na cyrklu i odmierzamy na prostej prostopadłej, zaznaczamy tam punkt B

III Wbijamy cyrkiel w punkcie A i kreślimy łuk do punktu B, tak aby przeciął prostą l , punkt ten oznaczamy jako C

IV Z punktów B i C kreślimy dwa łuki, miejsce ich przecięcia łączymy z punktem B, przedłużamy  prostą.

  Thumb 003