Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Skonstruuj: a) romb o boku a i wysokości h, b) równoległobok o bokach a i b 3.29 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Skonstruuj: a) romb o boku a i wysokości h, b) równoległobok o bokach a i b

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
Super zagadka Zadanie

a.

1. Rysujemy dowolną prostą l, na której odkładamy za pomocą cyrkla odcinek długości a. Końce powstałego odcinka oznaczamy jako A i B

2. Kreślimy prostą m prostopadłą do prostel l. Z punktu przecięcia prostej l i m odkładamy za pomocą cyrkla odcinek h, otrzymując punkt E

3. Z punkt A kreślimy łuk przechodzący przez punkt E i przecinający prostą l w punkcie F. Z punktów E i F kreślimy przecinające się łuki. Przez punkt przecięcia łuków i punkt E rysujemy prostą k równoległą do prostej l

4. Z punktu A odkładamy odcinek drogi a, tak aby przeciął się z prostą k otrzymując punkt D

5. Z punktu B odkładamy odcinek drogi a tak, aby przeciął się z prostą k otrzymując punkt C

6. Punkty A, B, C, D łączymy tworząc romb

b.

1,2,3 analogicznie 

4. Z punktu A odkładamy odcinek drogi b, tak aby przeciął się z prostą k otrzymując punkt D

5. Z punktu B kreślimy łuk o rozwartości cyrkla równej b, tak aby przeciął się z prosą k w punkcie C 

6. Punkty A, B, C, D łączymy tworząc równoległobok

Thumb trululu