Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Skonstruuj za pomocą cyrkla... 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii

a) kąt 90°

1. Rysujemy prostą a zaznaczamy na niej punkt A

2. Kreślimy prostą prostopadłą o prostej a przechodzącą przez punkt A- (w tym celu z punktu A kreślimy łuki o tym samym promieniu, przecinające prostą a w dwóch punktach; z obu otrzymanych punktów kreślimy przecinające się łuki o jednakowych promieniach; przez punkt przecięcia łuków oraz punkt A kreślimy prostą)

3. Między prostą a a prostą do niej prostopadłą powstaje kąt 90°

 

Thumb 1

 

kąt 270° to- 90° ∙ 3 lub 360 ° - 90 °- kąt 90 ° to kąt zaznaczony poniżej na zielono

  Thumb 11097044 971768636188250 1620841658 o

 

b) kąt 45°

 1. Rysujemy prostą a zaznaczamy na niej punkt A

2. Kreślimy prostą prostopadłą o prostej a przechodzącą przez punkt A- (w tym celu z punktu A kreślimy łuki o tym samym promieniu, przecinające prostą a w dwóch punktach; z obu otrzymanych punktów kreślimy przecinające się łuki o jednakowych promieniach; przez punkt przecięcia łuków oraz punkt A kreślimy prostą)

3. Między prostą a a prostą do niej prostopadłą powstaje kąt 90°

4. Na prostej a zaznaczamy cyrklem łuk o dowolnej wielkości i nie zmieniając rozwartości cyrkla odkładamy taką samą odległość na prostej prostopadłej do a.

5. Z punktów, w których łuki przecinają proste zakreślamy nowe łuki o rozwartości cyrkla takiej jak w punkcie4.

6. Łączymy punkt przecięcia się łuków z punktem A (pomiędzy nową prostą a prostą a powstaje kąt 90°. (poniżej rysunek pomocniczy).

Thumb 45