Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

1. Rysujemy dowolny trójkąt rozwartokątny ABC.

2. Rysujemy prostą a będącą kontynuacją odcinka AB

3. Z wierzchołka C kreślimy prostą prostopadłą do prostej a przechodzącą przez punkt C (w tym celu z punktu C kreślimy łuki o tym samym promieniu, przecinające prostą a w dwóch punktach; z obu otrzymanych punktów kreślimy przecinające się łuki o jednakowych promieniach; przez punkt przecięcia łuków oraz punkt C kreślimy prostą)- powstaje pierwsza wysokość trójkąta h1

4. Analogicznie do punktu 3 kreslimy prostą prostopadłą z wierzchołka B- powstaje druga wysokość trójkąta h2

5.  Rysujemy prostą b będącą kontynuacją odcinka CB

6.  Z wierzchołka A kreślimy prostą prostopadłą do prostej b przechodzącą przez punkt A -analogicznie do punktu 3- powstaje trzecia wysokość trójkąta h3

 

  Thumb 8