Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

1. Rysyjemy dowolną prostą a i zaznaczamy na niej odcinek AB

2. Z jednego końca odcinka kreślimy po obu stronach odcinka łuki o takim samym promieniu 

3. nie zmieniając rozwartości cyrkla, kreślimy łuki z drugiej strony odcinka

4. Przez punkty przecięcia łuków kreslimy prostą. Prosta przecina odcinek AB w połowie. Tworzymy w ten sposób promień okręgu.

5. W miejscu przecięcia się prostej z odcinkiem zaznaczamy punkt S. 

6. Cyrklem odmierzamy długość odcinka AS i kreślimy okrąg z punktu S.

 

  Thumb 1