Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Współrzędne punktów zaznaczonych na rysunku obok są wielokrotnościami liczby 10

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
Super zagadka Zadanie

Thumb 13.242

Współrzędne tych punktów są następujące:

A=(80,0)

B=(40,60)

C=(-60,20)

D=(-20,-40)

E=(20,-60)