Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

a.

- tysiąc bilionów

- trylion

trylion > tysiąc bilionów

b.

- milion bilionów

- trylion

trylion= milion bilionów

c.

- milion trylionów

- kwadrylion

kwadrylion=milion trylionów

d.

- nonilion

milion septylionów< nonilion